Игри

Информация за страница Раковски

Град Раковски е населено място в Южна България. Той се намира в Пловдивска област и е разположен на близко разстояние до друг град – Брезово. Също така той изпълнява функциите на административен център на едноименната община. По последни данни местното население в града наброява 15 175 жители, като тези цифри датират от 1 февруари 2011 година. Населеното място е разположено в западната част на Горнотракийската низина. От Пловдив градът отстои на сравнително малко разстояние – 25 километра в североизточна посока. Известен е със силно изразения равнинен релеф, като е разположен върху площ от 550 хектара. Населеното място е административен център и като такъв автоматично се превръща във важен град за своя район. Областта, в която се намира градът, може да се определи като преходно – континентална. Тя отстои в посока юг от Стара планина. Лятото по традиция е сухо за този район, докато зимата в по-голямата си част е предимно мека. Снежната покривка обикновено не се задържа повече за период от около 30 дни.

   В Раковски пролетта започва сравнително по-рано от много други населени места на територията на страната. Горещините и сушата са явления, които са типични за града в разгара на летния сезон. В историческо отношение това населено място има дълбоки корени през годините. Те започват още в епохата на българите павликяни. Именно това са едни от първите заселници по тези места, като хората от тази група приемат католическата вяра. В основната си част обаче местното население се състои предимно от потомци на преселници от Дунавската равнина. Те обитават районите на Свищов, Никопол и Павликени. За създаването на града спомага обединяването на цели три села. Това събитие се случва през 1966 година, като те са съответно Генерал Николаево, Секирово и Парчевич. Основната изповядвана в това населено място е католизмът, което е свързано още с времето на българите павликяни. През годините тази вяра се запазва в хората от града и днес те продължават да я изповядват. Всеки един от общо трите жилищни квартала на града е обособен в отделна енория. И на трите места има изградени католически храмове, в които хората могат свободно да изповядват религията по всяко време.

    Говорът на жителите на Раковски е много интересен и се числи към една определена група. Става въпрос за южния подговор на Павликянския говор. Той е обект на сериозен интерес от страна на редица хора, които по една или друга причина трябва да имат информация за всички местни диалекти в страната. Към общината принадлежат още села, освен тези, които през 1966 година се обединяват и така довеждат до създаването на едноименния град. Сред тях са Белозем, Болярино и Момино село, а също така и Чалъкови, Шишманци и Стряма. Йордан Иванов, авторът на книгата Българска диалектология, дава информацията за характерния за местното население говор. Тя е издадена от Пловдивския университет Паисий Хилендарски през 1994 година. Иванов е само един от хората, които се занимават активно с изследването на говорите по населените места в страната. По този начин говорят и хората в още редица градове и села, намиращи се в различните краища на България.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker